Avataan solmusi yhdessä


Ratkaisukeskeinen terapia antaa avaimet hyvinvointiisi

Ratkaisukeskeisen psykoterapian keskiössä on ajatus siitä, että asiakkaalla itsellään on avaimet omaan hyvinvointiinsa, vaikka ne tällä hetkellä tuntuisivatkin olevan kadoksissa.

Terapeutti auttaa löytämään ne ja avaa uusien näkökulmien mahdollisuuksia. Ratkaisukeskeisessä työskentelyssä keskiössä eivät ole varsinaisesti itse ongelmat, vaan tavoitteet, mitä haluaa ongelman tilalle saavansa.

Ratkaisuja ja muutosta vaikeaan elämäntilanteeseen ei tarvitse etsiä ryppyotsaisesti. Vaikeidenkin asioiden työstäminen voimavaraistavalla otteella tekee tästä työskentelytavasta sekä tehokkaan, että myös asiakkaalle toivoa ja uskoa muutokseen herättävän.

Ratkaisukeskeinen terapia sopii niin yksilöille, pareille kuin perheillekin. Jokaisen omat henkilökohtaiset tavoitteet määrittävät terapian sisällön ja keston. Jo yksi tapaaminen voi olla suuntaa muuttava, usein terapiakertoja on 3-7. Muutos alkaa jo yhteydenotosta!

Ei ole liian pientä tai isoa haastetta, jonka terapeuttisesta työstämisestä ei olisi hyötyä. Terapiaan et tarvitse lääkärin lähetettä tai diagnoosia.


Terapiasta saat apua mm.

  • työssä jaksamiseen
  • ahdistukseen & masennukseen
  • perhesuhteiden haasteisiin
  • menneisyyden painolastin purkamiseen
  • läheisen menetykseen
  • kroonisen sairauden kanssa elämiseen
  • tulevaisuuden suunnitelmien kirkastamiseen

Taideterapeuttiset ja luovat menetelmät

Aina ei löydy sanoja tai vanhoihin ajatuksiin on jumiutunut. Taideterapeuttisilla- ja luovilla menetelmillä tunteita ja ajatuksia voidaan ilmaista uudella tavalla. Tarttumalla pensseliin voi päästää irti vanhoista kaavoista ja löytää aivan uudenlaisen tavan hyödyntää omaa luovuuttaan.

Luovat menetelmät ovat erinomaisia oman kasvun tukijoita! Värien lisäksi käytän työskentelyssäni mm. voimaannuttavaa valokuvausta.


Luonto ja eläimet

Ihmisen ja ympäristön välinen suhde vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin, niin fyysiseen kuin psyykkiseen. Luonto antaa hyvinvointia tukevat puitteet myös terapialle.

Käytän työssäni sekä luonto- että eläinavusteisia työtapoja, silloin kun se asiakkaalle on sopivaa ja mieluista. Asiakkaan niin halutessa, voimme sopia tapaamisen esim. metsään, luontopolulle tai vaikkapa kodalle nuotion ääreen. Terapeuttisen keskustelun lisäksi luonnossa on mahdollista tehdä myös ns. luontoyhteysharjoitteita, joiden tarkoituksena on avartaa yksilön näköaloja, löytää ihmisen omia voimavaroja sekä tuottaa rentoutumisen tunnetta.

Voit lukea lisää ekopsykologiasta ja luontomenetelmistä Green Care Finlandin sivuilta.

Keholliset menetelmät mielen solmujen avaamisessa

Mielen solmut heijastuvat myös kehoomme. Erilaiset keholliset tuntemukset kuten ahdistus, sydämen tykytys, paniikkihäiriöt, tai yllättävät kivut voivat tuntua pelottavilta ja lamauttavilta.

Psykofyysisillä menetelmillä pyritään löytämään keinoja, joilla purkaa ahdistavat tuntemukset ja parantaa kehoyhteyttämme. Käytän työssäni mm. EFT-menetelmää, jonka avulla asiakas itse oppii helpottamaan ahdistavaa tuntemusta.


Etäterapia

Terapia on mahdollista myös skype etäyhteyden välillä. Aina ei ole helppoa ottaa ensimmäistä askelta avun hakemiseen. Etäterapia on turvallinen ja helppo tapa saada keskusteluapua kotisohvallesi. Etäterapia ei vaadi tietoteknistä osaamista.

Ota yhteyttä niin kerron lisää!


Psykofyysinen fysioterapia

Keho ja mieli muodostavat herkän kokonaisuuden ja ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Kehon tuntemukset vaikuttavat mieleen, toisaalta tunteet ja ajatukset heijastuvat liikkumiseen ja kokemukseen omasta kehosta.

Esimerkiksi syömishäiriö, masennus tai suru saattavat saada aikaan kehollisia tuntemuksia kuten kipua, lihasjännitystä, vatsaoireita, sydämen tykytystä ja huimausta. Yhtälailla kroonisen kivun tai sairauden kanssa elävä saattaa huomata elämän ilon olevan kadoksissa ja turhautumisen nousevan pintaan.

Psykofyysisellä fysioterapialla pyritään palauttamaan kehon ja mielen tasapaino, antamaan asiakkaille selviytymiskeinoja ja ratkaisumalleja. Psykofyysisessä fysioterapiassa tehdään mm. hengitys- ja kehotietoisuusharjoituksia, rentoutustekniikoita ja oman liikkeen havainnointia.

Psykofyysiseen fysioterapiaan voi tulla ilman lähetettä tai lääkärin fysioterapialähetteellä (SV3FM), jolloin terapiasta voi hakea Kelan korvauksen.

Psykofyysisessä luontoterapiassa yhdistyvät luonto elvyttävänä ympäristönä ja luontoyhteysharjoitukset fysioterapeuttisiin ja ratkaisukeskeisiin menetelmiin.